glimlach_naarRechts.jpg

Over ALC

​Het St. Aloysius College is een middelgrote school voor mavo en havo.​ Een rustige, prachtige nieuwe leeromgeving staat aan de basis van ons succesvolle onderwijs. Wij proberen het maximale uit onze leerlingen te halen. De leerlingen mogen bij ons examen doen in meer dan zes verplichte vakken. Sommige leerlingen doen zelfs examen in acht vakken en hebben daarvoor een grote keuzemogelijkheid binnen het MBO op niveau 4, de HAVO en HBO. Wij besteden veel aandacht en zorg aan de individuele leerling. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Door een breed aanbod aan studiebegeleiding en ondersteunende voorzieningen kan elke leerling de eindstreep halen.

 


​​bank-symbol.png   Algem​​een​

Aantal Leerlingen​​580
​Schooltype​mavo en havo
Aantal docenten​45
​​Kenmerken van het team​Energiek professioneel en evenwichtig team: 50/50 man/vrouw en van alle leeftijden. Zie hier
​Leerlingpopulatie/locatie​Leerlingen komen voornl. uit Hilversum (75%) en randgemeenten (25%)
​Identiteit ​Katholiek
​Slagingspercentage​Gemiddeld ligt dit percentage rond 90%
Uitstroom​

​Uitstroom: 40% Havo, 60 % MBO

​​Leerlingen met profiel 'Economie & Maatschappij' en 'Cultuur & Maatschappij' kunnen eindexamen HAVO doen op het ALC. Andere leerlingen kunnen na 3 jaar HAVO de overstap maken naar het Alberdingk Thijm College om daar de HAVO af te maken.

​ 

computer-connected-to-the-network.png​​​​​  ICT in de klas

​Aantal devices:Chromebooks voor alle leerlingen, elk lokaal beschikt over een digi- of smartbord.
In de medialessen wordt gewerkt met MacBooks
Wi-fi:Goede kwaliteit wifi netwerk
​gebruik:

Office 365 is een online service van Microsoft. De leerlingen van het ALC krijgen allemaal een account waardoor ze toegang krijgen tot programma's als Word en Powerpoint. Voor het opslaan van gemaakte bestanden zijn geen USB of harde schijf meer nodig. In de OneDrive kunnen de leerlingen al hun gemaakte bestanden opslaan. Misschien nog belangrijker is de optie waarmee zij hun werk met medeleerlingen en docenten kunnen delen en ook andersom. Hierdoor wordt het inleveren van werk steeds gemakkelijker!

Tijdens de mentorles krijgen de leerlingen uitleg over het gebruik van hun chromebook, Office 365 en andere digitale software. Wanneer er vragen zijn kunnen de leerlingen deze ook tijdens de mentorles stellen. 

Voor vragen over en/of problemen met Office 365 kunnen leerlingen (en ouders) zich melden bij hun mentor en onze ICT-coordinator, Dhr L. Droge (l.droge@atscholen.nl)​


school-globe-1.png​​​  ​Tweetaligheid/Internationalisering​

English Plus Programme
De lessen Engels plus worden volledig in het Engels gegeven.

Leerlingen maken in de eerste schoolweek een instaptoets. Aan de hand van de resultaten worden zij ingedeeld in vier niveaugroepen. Iedere leerling sluit het schooljaar af met een Anglia examen op eigen niveau. Naast de lessen Engels krijgen zij “performing arts “: drama in het Engels.​

projecten en studiereizen​

Tijdens het werken in projecten brengen wij de leerlingen in contact met verschillende culturen en samenlevingsvormen.  De opbrengst van verschillende acties in het schooljaar wordt vaak gekoppeld aan doelen in binnen- en/of buitenland.
Studiereizen in de bovenbouw gaan naar Spanje, Engeland en Duitsland

TaalvakkenWij bieden drie Moderne Vreemde Talen aan. 
Frans, Duits en Spaans worden vanaf leerjaar 1 aangeboden. In jaar 2 kiezen de leerlingen met welke vreemde talen ze verder willen. 

​Expertise

Onze vakdocenten moderne vreemde talen zijn (near) native speakers

meeting.png   ​​​​​Leer​lingbegeleiding

Begeleiding brugklasleerlingenLeerlingen (en hun ouders) kiezen voor het St. Aloysius College vanwege het veilige schoolklimaat.

Orde en rust vinden wij heel belangrijk.

Om er voor te zorgen dat de jonge brugklassers zich bij ons thuis voelen, bieden wij hen:

•       Aaneengesloten roosters zonder tussenuren.
•       Mentorlessen
•       Een vast team van brugklasdocenten die naast de vak lessen ook het  mentoraat, en het kamp verzorgen.
•       Minder verschillende docenten door het werken in leergebieden.
•       Vaste schooltijden, dagelijks van 8.30 uur tot maximaal 16.00 uur.
•       Een heldere omgang met regels die zorgen voor orde, rust en veiligheid.
•       Een waterdichte absentiecontrole met directe lijnen naar huis.
•       Regelmatig contact met ouders.
Extra ondersteuning

Onze studiebegeleiding richt zich enerzijds op het leren en anderzijds op het welbevinden van onze leerlingen. 

Op leergebied bieden wij:

•       Steunuren: extra uren voor een “zwak” vak
•       Remedial teaching rekenen en taal
•       Dyslexie- ondersteuning
•       Beroepen/studiekeuzeprogramma vanaf klas 1 inclusief stages (in klas 2 en 3) ​en een uitgebreid testprogramma.

Op gebied van welbevinden:

De volgende begrippen op het St. Aloysius College staan voortdurend centraal namelijk; keuzes maken, respect tonen, zorgzaam zijn, ondernemen, gezond en sportief leven, lef hebben etc.

In het lesprogramma en met name tijdens de mentoruren wordt hier veel aandacht aan besteed.

​De school beschikt over een schoolmaatschappelijkwerkster.


Icons designed by Freepik and distributed by Flaticon​​​