Missie en Visie

​De leerling in beeld

 
Het St. Aloysius College is een middelgrote school voor mavo en havo. De school leidt leerlingen op om in zo kort mogelijke tijd met zo hoog mogelijke resultaten het mavo- of havodiploma te behalen. De school geeft leerlingen een brede algemene ontwikkeling, gericht op een succesvolle deelname aan de maatschappij en biedt een veilig en respectvol leerklimaat dat hen in staat stelt op te groeien  tot evenwichtige volwassenen.
 
Bij aanname differentieert de school op mavo en havo. In de onderbouw wordt gewerkt aan een evenwichtige verdeling tussen vaardighedenonderwijs en kennisonderwijs. Leerlingen worden onder andere getoetst door middel van vakoverstijgende projecten. Door productief  leren (actief kennis vergaren en verwerken) te combineren met klassikale kennisoverdracht en -verwerking vergroot de school het leerrendement. Door vakken samen te brengen in leergebieden en projecten wordt de samenhang duidelijk waardoor de betrokkenheid en motivatie van leerlingen tijdens het leerproces toeneemt. ICT in het leerproces bevordert het leerrendement en maakt differentiatie mogelijk.  In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit een zeer breed aanbod van vakken. Hiermee maakt de school de doorstroommogelijkheid en de persoonlijke ontwikkeling zo optimaal mogelijk.
 
De onderwijskundige doelen die de school nastreeft, bevinden zich op  intellectueel, persoonlijk, sociaal-emotioneel en fysiek niveau.
Intellectueel:  de leerlingen verwerven de kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor het behalen van een diploma en het maken van de juiste keuzes m.b.t. het vervolgtraject.
​Persoonlijk: de leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoorde deelnemers aan de samenleving. Sociaal-emotioneel: de school spant zich in om het welzijn en welbevinden van leerlingen te vergroten waardoor zij een positief zelfbeeld krijgen. De school hanteert protocollen die het zorgvuldig omgaan met elkaar stimuleren. Door positieve ervaringen in het omgaan met anderen, leert de leerling gemakkelijk vertrouwen te schenken en te ontvangen. Fysiek: de fysieke ontwikkeling van de leerlingen wordt door deskundigen gevolgd. Daarnaast zorgt de school voor een gezond leefklimaat waardoor lichamelijke conditie wordt bevorderd.