Bestuur

​​​Het St. Aloysius College werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen ​Alberdingk Thijm Scholen.

Het onderwijsbestuur van Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen. Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. Klik hier voor meer informatie over:

bestuur e​n toezicht