Ruim vakkenaanbod en goede begeleiding op het St. Aloysius College
 

Onderbouw

Het St. Aloysius College is een middelgrote school. Wij gaan​ voor optimale aandacht en maximale benutting van de talenten van onze leerlingen. Onze aandacht is gericht op actief lerende jongeren. Wij proberen de leerstof zo veel mogelijk te plaatsen in de context van onze steeds internationaler wordende samenleving. Internationalisering en Engel taligheid krijgen een belangrijke plaats in het lesprogramma. Door projectmatig te werken en vakken samen te brengen in leergebieden wordt de samenhang van de leerstof en de betekenis ervan voor het functioneren in de maatschappij duidelijk. De motivatie van leerlingen om kennis te vergaren neemt hierdoor toe. 

Breed vakkenaanbod

Wij willen dat onze leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. Ook de creatieve en algemeen vormende vakken zijn heel belangrijk op onze school, zoals; kunst & media, drama, techniek en lichamelijke opvoeding. Naast Frans en Duits bieden wij ook vanaf klas 1 het vak Spaans aan. In het kader van creatieve technologie werken alle leerlingen met een chomebook. Deze wordt aangeschaft door school, daardoor wordt het gebruik van boeken enorm beperkt. Tijdens het vak media, waarin leerlingen ook examen kunnen doen, werken we met MacBooks. De ICT-coördinator houdt de docenten op de hoogte van nieuwe trends op het gebied van ICT in het onderwijs. Voor onze lessentabel verwijzen wij u naar de informatiegids op deze website.

 

Studiebegeleiding

Onze studiebegeleiding richt zich op het leren en het welbevinden van leerlingen. Op leergebied bieden wij de dagelijkse starturen. Tijdens het startuur krijgen leerlingen in kleine groepen extra les in vakken waar zij het moeilijk mee hebben. Aan het eind van de lesdag is er een werkklas. Leerlingen kunnen van deze gelegenheid gebruik maken om huiswerk te maken. Soms sturen wij leerlingen naar de werkklas als zij in gebreke blijven. Vanaf klas 2 beginnen wij met een uitgebreid keuzeprogramma in het kader van oriëntatie op studie en beroep. De leerlingen doen dan een eerste korte snuffelstage. Op het gebied van welbevinden bieden wij faalangstreductietraining en weerbaarheidstraining. De school beschikt over een eigen schoolmaatschappelijk werkster.

Projecten

In leerjaar 1 en 2 vindt twee tot drie keer in het jaar een projectweek plaats. Wij beoordelen leerlingen naast kennis vooral ook op vaardigheden en hun talenten. Door projectmatig te werken en vakken samen te brengen in leergebieden (bijvoorbeeld mens & maatschappij) vergroten wij de motivatie om te leren. Ons uitgangspunt is dat leerlingen door deze projecten vaardigheden ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn onder andere: het samenwerken, zelfreflectie, onderzoek doen, meningsvorming en kritisch denken. 


Talent@ALC

Het doel van Talent@ALC is om naast alle cognitieve, sociaal- en emotionele vaardigheden die leerlingen nodig hebben om een diploma te kunnen behalen, wij ook aandacht besteden aan de talenten van leerlingen. Wij hebben op het ALC geen muziek- en kooklessen maar door het project Talent@ALC kunnen leerlingen die hier interesse in hebben zich toch ontwikkelen op dit gebied. Met het project Talent@ALC zullen wij ook aansluiten bij de punten die onze leerlingen vormen tot een echte ‘ALC-leerling’​.


Activiteiten

De brugklassers gaan in september drie dagen op kamp naar Terschelling. Gedurende het schooljaar gaan we met de leerlingen regelmatig op pad. Tijdens de projectweken gaan de leerlingen er zelfstandig op uit, bijvoorbeeld voor het houden van interviews of voor veldwerk. De vakken organiseren excursies naar het Verzetsmuseum, het Zuiderzeemuseum, Naturalis, het klimbos etc. Leerlingen (en hun ouders) kiezen voor het St. Aloysius College vanwege het veilige schoolklimaat. Orde en rust vinden wij belangrijk. Om ervoor te zorgen dat jonge kinderen zich bij ons thuis voelen bieden wij hen twee mentoren, een vast team brugklasdocenten, vaste schooltijden, heldere regels, een waterdichte absentiecontrole, een digitale leeromgeving en leerlingvolgsysteem. Contact met het thuisfront wordt door ons aangemoedigd