Leerlingbegeleiding

Het begeleiden van onze leerlingen naar het einddiploma, zowel op leergebied als op het welbevinden van het kind op school en in de klas, is voor het team van medewerkers van groot belang. De organisatie rondom het begeleiden wordt op onze school praktisch en effectief ingezet. Wij zijn geen zorgschool maar wel een school waar we goed voor de leerlingen zorgen. ” Elke leerling in beeld..” is niet voor niets onze lijfspreuk!

In overleg

De mentoren (klassenleraren) spelen de belangrijkste rol in de begeleiding. Zowel binnen de klas /groep als voor het volgen van de leerprestaties zijn zij de eerst aangesprokenen voor de leerlingen en ouders. Leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, om wat voor een reden ook, worden door een deskundige groep specialisten( w.o. de leerlingcoaches) binnen de school begeleid.​ Daarover wordt altijd overleg gevoerd met ouders/verzorgers van de leerling. Indien er bijzondere voorzieningen voor leerlingen moeten worden geregeld zal dat plaatsvinden onder toezicht van met name de afdelingsleider, de leerlingcoördinator en iemand van de directie.

Uiteraard hopen wij dat middels onze aanpak van de leerlingbegeleiding de leerling een veilige en plezierige tijd heeft op onze school. Een aantal documenten m.b.t. de leerlingbegeleiding treft u op deze pagina aan (bijvoorbeeld aangaande dyslexiebeleid)

Begeleiding op het ALC

Klik op onderstaande linkjes om het beleid omtrent extra begeleiding van het ALC te bekijken:​

Leerlingcoach Protocol 2017-2018.pdf

Dyslexie Protocol 2017-2018.pdf

Dyscalculie Protocol 2017-2018.pdf