Engels op de middelbare school
 

English Plus

De structuur  van het  schoolvak Engels op het St. Aloysius College

In jaar 1,2 en 3 wordt het Anglia examen afgenomen. Iedere leerling doet dit examen op zijn eigen niveau.

Jaar 1

Leerlingen worden op basis van een online assessment  ingedeeld in niveaugroepen.

Halverwege het jaar is er nog een mogelijkheid tot op – of afstromen, op basis van de resultaten van een schrijfopdracht. Naast de reguliere lessen Engels, volgen de leerlingen 1 uur per week drama in het Engels, ze volgen deze les in hun eigen klassamenstelling, en dus niet in de niveaugroep.

Jaar 2
Leerlingen werken in niveaugroepen.
Jaar 3
Leerlingen werken in niveaugroepen. Leerlingen worden beoordeeld op de toetsen die zij in hun niveaugroep maken en PTA toetsen. De inhoud  van de PTA toetsen zijn voor alle leerlingen hetzelfde en worden volgens dezelfde normering beoordeeld. Zowel de toetsen die ze maken in de niveaugroepen als de PTA toetsen tellen mee voor de overgang naar jaar 4. Het gemiddelde van de PTA toetsen wordt meegenomen naar het eindexamenjaar.
Jaar 4
Leerlingen werken in hun stamgroep en niet meer in niveaugroepen.  De focus ligt op PTA 4 en het CS.

Jaar 5
​ Leerlingen werken in hun stamgroep en niet meer in niveaugroepen.  De focus ligt op PTA 5 en het CS.