Decanaat klas 5 Havo

​Keuze vervolgopleiding

Beste leerling,

Nu er geen open dagen meer zijn en er geen mogelijkheid is om te  kunnen proefstuderen  zijn de vervolgopleidingen bezig met het aanbieden van alternatieven. Hieronder vind je het aanbod van verschillende Hogescholen. Maar ook een link naar een Instagram account waar je vragen kunt stellen aan studenten en een YouTube kanaal met studiekeuze tips​.

Klik op onderstaand plaatje om het document te openen:

Screenshot 2020-04-09 at 16.26.42.png


Dit schooljaar zal, naast het behalen van het diploma, in het teken staan van de keuze voor een passende vervolgopleiding. Met het HAVO diploma kan de leerling doorstromen naar het VWO of het HBO. Een studie in het buitenland kan bijvoorbeeld ook een mogelijkheid zijn.

De aanmelding voor een vervolgopleiding dient voor 1 mei te gebeuren. Voor de zogenoemde 'Numerus Fixus' opleidingen is dat voor 15 januari

Voor de Numerus Fixus opleidingen geldt dat er een van tevoren bepaald aantal leerlingen aangenomen kan worden. Wanneer er meer geïnteresseerden zijn dan dat er plaats is volgt een door de opleiding zelf bepaalde toelatingsprocedure. Sinds het schooljaar 2017/2018 vindt er geen loting meer plaats.

Via de onderstaande link moet je je voor een opleiding aanmelden:

www.studielink.nl

Ter oriëntatie op de vervolgopleiding adviseren we je om Open Dagen te bezoeken of voor een meeloop dag of proef studeren te kiezen. Via www.studiekeuze123.nl/open-dagen is te zien wanneer de Open Dagen zijn.

In het online studiekeuze magazine E-zin wordt vind je een checklist waarmee je kunt bekijken hoever je bent in het keuzeproces. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er worden suggesties gedaan wat je kunt doen om verder te komen me het maken van je keuze. Zo is er bij diverse HBO opleidingen de mogelijkheid bij  een studiekeuze workshop onder leiding van een studiekeuze adviseur te volgen. 

https://uitgeverij-aan-de-slag.instantmagazine.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine#!/cover-copy-2

Leerlingen die een tussenjaar overwegen kunnen achtergrondinformatie vinden via onderstaande website:

 https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl

​Het tussenjaar kenniscentrum geeft onafhankelijke informatie over mogelijkheden en risico's van een tussenjaar.

 

Studiefinanciering HBO: hoe werkt het?

Uw kind doet dit schooljaar eindexamen. Een spannende periode, waarin ook vooruit gekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren aan een hogeschool!

Er komt dan veel op u en uw zoon/ dochter af.  Er wordt een studie gekozen. Hoe gaan we die studie financieren? Hoe zit het precies met de studiefinanciering? Is het echt allemaal een lening? Krijgt uw kind nog een bijdrage van de overheid of moet u als ouder de studie zelf betalen? Hoe werkt het gratis reizen precies?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan u, over de financiële gevolgen van studeren, van alle informatie voorzien.

Zo kunt u een uitzending van 26 september j.l bekijken. Het is een webinar van ongeveer drie kwartier waarin u voorlichting krijgt over de toekomstige studiefinanciering van uw kind.  In het voorjaar van 2020 wordt het tweede deel van dit webinar georganiseerd. Hierin zal DUO vooral ingaan op de praktische zaken die geregeld moeten worden:  de DigiD, het studentenreisproduct en de aanvraag studiefinanciering.

Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. Alleen inschrijven met uw e-mailadres is voldoende.

Als u alles wilt weten over de studiefinanciering van uw kind, meldt u zich dan aan via onderstaande link: https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp

Handige websites

www.studielink.nl Via deze link meld je je aan voor een vervolgopleiding.

www.studiekeuze123.nl Via de link vind je informatie over  alle HBO en WO opleidingen in Nederland.

 

http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2019/2/

In deze special vind je informatie over studiekeuze, inschrijven en studiefinanciering. 

 

www.duo.nl Informatie over o.a studiefinanciering.