Decanaat klas 5 Havo

Let op:

De aanmelding voor een vervolgopleiding dient voor 1 mei te gebeuren. Via de onderstaande link moet je je voor een opleiding aanmelden:

www.studielink.nl

​​


HAVO 5 Keuze vervolgopleiding

Dit schooljaar zal, naast het behalen van het diploma, in het teken staan van de keuze voor een passende vervolgopleiding. Met het HAVO diploma kan de leerling doorstromen naar het VWO of het HBO. Een studie in het buitenland kan bijvoorbeeld ook een mogelijkheid zijn.

Ter oriëntatie op de vervolgopleiding adviseren we de leerlingen Open Dagen te bezoeken, voor een meeloop dag of proef studeren te kiezen. Via www.studiekeuze123.nl/open-dagen is te zien wanneer de Open Dagen zijn.

Voor ouders van leerlingen die gaan studeren kan het volgende interessant zijn.

Op 4 oktober is door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een Webinar over de studiefinanciering gegeven. Deze Webinar is een online presentatie. Deze is live uitgezonden en is interactief. Je kon vragen stellen, die vervolgens ook besproken we​rden

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp

De aanmelding voor een vervolgopleiding dient voor 1 mei te gebeuren. Voor de zogenoemde 'Numerus Fixus' opleidingen is dat voor 15 januari.

Voor de Numerus Fixus opleidingen geldt dat er een van tevoren bepaald aantal leerlingen aangenomen kan worden. Wanneer er meer geïnteresseerden zijn dan dat er plaats is volgt een door de opleiding zelf bepaalde toelatingsprocedure. Sinds het schooljaar 2017/2018 vindt er geen loting meer plaats.

Via de onderstaande link moet je je voor een opleiding aanmelden:

www.studielink.nl


In het online studiekeuze magazine E-zin wordt vind je een checklist waarmee je kunt bekijken hoever je bent in het keuzeproces. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er worden suggesties gedaan wat je kunt doen om verder te komen me het maken van je keuze. Zo is er bij diverse HBO opleidingen de mogelijkheid bij  een studiekeuze workshop onder leiding van een studiekeuze adviseur te volgen. ​

https://uitgeverij-aan-de-slag.instantmagazine.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine#!/cover-copy-2

 Leerlingen die een tussenjaar overwegen kunnen achtergrondinformatie vinden via onderstaande website:

 https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl

 Het tussenjaar kenniscentrum geeft onafhankelijke informatie over mogelijkheden en risico's van een tussenjaar.