Decanaat klas 3 Havo

Klas 3 HAVO

Profielkeuze

Leerlingen van klas 3 HAVO zullen dit jaar een profiel kiezen voor de overgang naar HAVO 4. Er zijn een aantal activiteiten waarmee we het keuzeproces zo goed mogelijk willen ondersteunen.

De eerste periode van het schooljaar verdiepen de leerlingen zich in een beroep dat hen interessant lijkt. De leerlingen maken hier een (film)verslag van en zullen het eindresultaat in de klas presenteren. Onderdeel van het verslag is dat de leerling thuis bespreekt hoe ouders tegen dit beroep aankijken. Zou het wel/ niet bij uw kind kunnen passen?

 

Vanaf november gaan de leerlingen, tijdens de mentorles , aan het werk met  de digitale lesmethode Keuzeweb. De leerlingen krijgen opdrachten die in het teken van de vakkenpakket- en de profielkeuze staan. Keuzeweb is beschikbaar via de site www.staloysiushv.dedecaan.net.

De leerlingen krijgen in maart een persoonlijk advies van de docenten. Is de keuze voor een vak verstandig of juist niet? De docenten geven een advies over o.a capaciteit, inzet, werktempo en taalvaardigheid. Dit advies kan helpen bij het maken van de profielkeuze.   

Het Aloysius, Laar & Berg en het Alberdingk Thijm College hebben, ter ondersteuning van de profielkeuze, een Kieswijzer gemaakt. De Kieswijzers worden beschikbaar gesteld via de websites van de scholen. 

In deze Kieswijzers vindt u informatie over de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw en de profielkeuze. Tijdens de mentor les wordt de inhoud van de Kieswijzer met de leerlingen besproken. Natuurlijk zullen de vakdocenten informatie geven over de overgang van onderbouw naar bovenbouw wat betreft hun vak. 

Data LOB-activiteiten

14 januari . Profielkeuze avond voor leerlingen en ouders van HAVO 3.

5 februari.  Beroepenavond voor leerlingen van het Aloysius en het ATC. ​