Decanaat klas 2 Mavo

Klas 2 MAVO

Profiel- en vakkenpakketkeuze

Screenshot 2020-04-09 at 16.10.03.png​​​Screenshot 2020-04-09 at 16.09.53.pngScreenshot 2020-04-09 at 16.10.15.png

Klik op bovenstaande afbeeldingen op de documenten te openen.

 

Klas 2 is een belangrijk jaar wat betreft de oriëntatie op de verschillende profielen.

Uiterlijk maandag 4 mei maken de leerlingen hun definitieve profiel- en vakkenpakketkeuze bekend. Tijdens de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) lessen zullen de leerlingen zo goed mogelijk begeleid worden in dit keuzeproces.

De eerste periode verdiepen de leerlingen zich in een beroep dat hen interessant lijkt. De leerlingen maken hier een (film)verslag van en zullen het eindresultaat in de klas presenteren. Onderdeel van het verslag is dat de leerling thuis bespreekt hoe ouders tegen dit beroep aankijken. Zou het wel/ niet bij uw kind kunnen passen? Hierbij kan o.a gekeken worden naar de uitslag van de Ik-Wijzer test die de leerling in de eerste klas gemaakt heeft.

 

Bij het maken van de profielkeuze kan de leerling gebruik maken van de uitslag van de Richting Wijzer test. Deze test wordt tijdens de mentor les afgenomen.  De uitslag laat zien waar interesses liggen, wat de leerling bezighoudt en waar de leerling enthousiast over is. Het laat ook zien waar meer aandacht aan besteed kan worden. De Richting Wijzer zal tijdens een mentorgesprek besproken worden en is beschikbaar via uw zoon/ dochter. U kunt de uitslag dan samen met uw kind bekijken.

 

Vanaf januari wordt er gewerkt met de digitale methode Keuze web van de decaan.net. Leerlingen maken allerlei opdrachten in het kader van de Loopbaan oriëntatie. Keuzeweb is beschikbaar via de site www.staloysiusvmbo.dedecaan.net

 

Er zal tijdens de mentor les aandacht zijn voor de keuzemogelijkheden op het Aloysius. Wat staat leerlingen te wachten bij de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw? Hierbij worden de verschillende profiel- en vakkenpakketkeuzes bekeken. Bovendien zal voor elk vak duidelijk gemaakt worden wat je er in de bovenbouw inhoudelijk van kunt verwachten. Waar wordt er aan gewerkt en hoe ziet het examen eruit? Maar ook bij welke vervolgopleiding en beroep het vak goed aansluit. We hebben het document kieswijzer klas 2 samengesteld om leerlingen en ouders meer inzicht te geven in de mogelijkheden die de bovenbouw biedt. De kieswijzer zal in februari gepubliceerd worden.

 

Data LOB- activiteiten

1e week van maart: Techniekdagen Gooi en Vechtstreek. Tijdens deze dagen kunnen leerlingen op actieve en verrassende wijze kennismaken met dagelijkse en innovatieve techniektoepassingen.

 

12 maart:  Meeloopdag. Leerlingen maken, indien mogelijk, een werkdag van een ouder mee. De bedoeling is dat de leerling een beeld krijgt van het beroep wat de ouder heeft. Dit kan een uitgangspunt zijn voor een gesprek tussen ouder en kind over de loopbaan keuzes.

De meeloop dag is een eerste aanzet om na te denken over de vraag waar de leerling in klas 3 zou willen stage lopen.

 

23 maart: Informatieavond. Voor ouders en leerlingen zal inhoudelijke informatie over de profielkeuze gegeven worden.

 

4 mei:  Definitieve profiel- en vakkenpakketkeuze. ​