Decanaat klas 2 Mavo

Nieuws vanuit het decanaat

Op 18 april staat er een meeloop dag gepland. Leerlingen maken, indien mogelijk, een werkdag van een ouder/ kennis/ buurman of familielid mee. Tijdens de mentor les wordt de meeloop dag voorbereid en nadien besproken. De leerlingen maken hier een verslag van. De leerlingen ontvangen de richtlijnen hiervan via de mentoren. De meeloop dag is een eerste aanzet om na te denken over de vraag waar de leerling in klas 3 zou willen stage lopen. 


Mavo 2 profiel- en vakkenpakketkeuze 

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze.

​De komende periode staat in het teken van de profielkeuze. In het document kieswijzer​ vindt u informatie over de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw. Per vak wordt aangegeven wat je in de bovenbouw kunt verwachten. Waar wordt aan gewerkt en hoe ziet de voorbereiding op het examen eruit. Verder vind je er informatie over de keuzemogelijkheden en doorstroom naar de HAVO. Tijdens de mentor les wordt de inhoud van de Kieswijzer met de leerlingen besproken. Tevens zullen de vakdocenten informatie geven over de overgang van onderbouw naar bovenbouw wat betreft hun vak. 

Thumbnail_kieswijzer.png


Klas 2 is een belangrijk jaar wat betreft de oriëntatie op de verschillende profielen. Op maandag 15 april moeten de leerlingen hun definitieve profiel- en vakkenpakket keuze bekend maken. Tijdens de LOB- lessen zullen de leerlingen zo goed mogelijk begeleid worden bij dit keuzeproces.  

De leerlingen zijn tijdens de LOB- lessen aan het werk met de digitale lesmethode Keuzeweb. De leerlingen krijgen opdrachten die in het teken van de profielkeuze staan. Keuzeweb is beschikbaar via de site www.staloysiusvmbo.dedecaan.net

De decaan.net is een netwerk voor iedereen die betrokken is bij het keuzeproces. Dus niet alleen de leerling zelf, maar ook de mentor, de decaan, vervolgopleidingen, instellingen, bedrijven, oud- leerlingen en natuurlijk de ouders. U kunt zich als ouder op de volgende manier registreren:

 

 Ga naar: www.staloysiusvmbo.dedecaan.net. Druk op de knop Inloggen (bovenaan).  Het registreren begint aan de rechterkant, bij Ik ben een... (ouder/verzorger).
U moet precies het leerlingnummer en de voor- en achternaam van uw kind(eren) invullen zoals die op school bekend zijn.
Na het invullen van een wachtwoord drukt u op de knop Registratie voltooien.
Ga naar uw mailbox en klik op de link in de e-mail om de registratie te bevestigen.
Zodra de leerling via e-mail heeft bevestigd dat u zijn of haar ouder bent, kunt u de gegevens van uw kind inzien.

 

Bij het maken van de profiel keuze kan de leerling gebruik maken van de uitslag van de Richting Wijzer. Deze geeft inzicht en biedt handvatten waarmee de leerling beter in staat is om zelf een keuze te maken. Het laat zien waar interesses liggen, wat de leerling bezighoudt en waar de leerling enthousiast over is. Het laat ook zien waar meer aandacht aan besteedt kan worden. 

De Richting Wijzer zal tijdens een mentorgesprek besproken worden en is beschikbaar via inloggegevens die naar de leerling gemaild worden. U kunt de uitslag dan samen met uw kind bekijken.

 

​