Vakantierooster en Verlof

Vakantierooster 2019-2020 en studiedagen

Herfstvakantie:ma21-10-2019t/m vrij 25-10-2019
Kerstvakantie: ma23-12-2019t/m vrij 03-01-2020
Voorjaarsvakantie: ma17-02-2020t/m vrij 21-02-2020
Goede vrijdag: vrij10-04-2020  
Pasen: zo12-04-2020t/mma 13-04-2020
Meivakantie: ma20-04-2020t/m vrij 01-05-2020
​Bevrijdingsdag​di​05-05-2020
Hemelvaart: do21-05-2020t/m vrij 22-05-2020
Pinksteren: zo31-05-2020t/m ma 01-06-2020
Zomervakantie: do02-07-2020t/m ma 17-08-2020

 

Studie(mid)dagen 2019-2020

Studiemiddag: 6 november 2019 (Flitsrooster)

Studiedag: 14 februari 2020 (leerlingen hele dag vrij)

Studiedag: 4 mei 2020 (leerlingen hele dag vrij, behalve examenleerlingen)

Studiedag 30 juni 2020 (leerlingen hele dag vrij)​

​​
Aanvraag extra vakantie en verlof
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen zijn minimaal 12 weken in een schooljaar vrij, die data worden ruim van tevoren vastgesteld. U wordt geacht in die periode uw vakantie in te plannen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof voor uw kind aanvragen. Dit kan voor maximaal 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra verlof gegeven worden.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen om naar school gaan. Dit heet vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;
  • een begrafenis van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind.​

Een formulier is hieronder te downloaden. Vakanties onder schooltijd zijn alleen mogelijk als door de specifieke aard van uw beroep, het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. In dat geval mag de directeur u een keer per jaar vrijgeven. Het moet dan wel om de enige gezinsvakantie in dat jaar gaan. Verder zijn er mogelijkheden voor verlof bij bijzondere en gewichtige situaties. ​U leest er mee over onder: http://www.rblgooi.nl

​Het proces tot aanvraag voor verlof duurt ongeveer 10 werkdagen (2 weken). Houdt hier rekening mee bij het plannen van het verlof. 

Aanvraagformulier (vakantie-)verlof:
2019_10_20_vakantieregeling2019_2020.jpg