Ouderraad

​​​​​​Belangrijkste taken en bevoegdheden Ouderraad:

Algemeen

 • Klankbord van ouders richting school
 • Betrokkenheid ouders stimuleren
 • Organiseren van activiteiten/ ouderavonden
 • Optreden als vertegenwoordiging van ouders naar medezeggenschapsraad en directie
 • Helpen bij activiteiten op en rond de school
   
​Bezetting
In de ouderraad zitten 8-12 leden van kinderen in diverse jaargroepen.

Vergadering
De Ouderraad vergadert ca. 6x per schooljaar (veelal op maandagavond). Tijdens de vergadering worden diverse actuele punten besproken. De directie is betrokken bij de vergaderingen en bij diverse onderwerpen wordt een vertegenwoordiging uit het team uitgenodigd.

 Thema's die besproken worden in de ouderraad:
 • Nieuws vanuit de DMR
 • Hulp bij diverse activiteiten (Open Dag, diploma-uitreiking, etc)
 • Communicatie verbetering
 • Ouder vragenlijst, verbeterpunten bespreken
 • Informatie-avond voorbereiden 
 • Schoolthema's bespreken (ICT, onderwijsvernieuwingen, social media, Anglia, ​etc)

De ouderraad heeft een belangrijke functie als het gaat om het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. Regelmatig vraagt de schoolleiding de ouderraad om advies over allerlei onderwerpen, zoals onderwijs en onderwijsactiviteiten.

Ouders uit verschillende klassen zijn lid van de ouderraad. De ouderraad is altijd op zoek naar ouders die zich in willen zetten voor de school en een bijdrage willen leveren aan medezeggenschap. Wilt u meer weten over de ouderraad? U kunt altijd contact opnemen via ALCouderraad@gmailcom  

WhatsApp Image 2019-09-09 at 20.11.32.jpeg

Ouders van de ouderraad vlnr: 
Marcel Brouwer (Anouk H1), Cher Mountney (Lola H2), Jessica Kluglist (Thom M2),  Sophie Punte (Pim H2), 
Mehmet Sarihan (Sinem H5)Cora van der Linden (Maikel M2)​ 
Niet op de foto en wel lid: Nieske Schimmel (Bram M1 en Thijs H3)​​​


Graag attenderen wij u op het volgende:

 Jeugd en gezin Gooi en Vechtstreek organiseert geregeld interessante cursussen en bijeenkomsten:​​​​​​