Ouderraad

De ouderraad van St. Aloysius College bestaat uit ouders die regelmatig praten met de schoolleiding over schoolzaken. Onderwerpen die aan bod komen zijn kwaliteit van het onderwijs, excursies, onderwijsmethoden, toetsdata  of de inzet van ouders tijdens schoolactiviteiten. Tijdens de gesprekken met de schoolleiding laat de ouderraad de stem van de ouders horen. Om te weten wat er op school speelt en wat ouders belangrijk vinden, is de ouderraad aanwezig tijdens informatie-avonden of andere schoolactiviteiten waarbij ouders uitgenodigd worden. Ook is er een ouderpanel waar de ouderraad af en toe vragen over schoolzaken aan ouders voorlegt. 

De ouderraad heeft een belangrijke functie als het gaat om het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar met de schoolleiding. De ouderraad behartigt gemeenschappelijke belangen, maar is er ook voor ouders met een specifiek probleem. De schoolleiding informeert de ouderraad over recente gebeurtenissen of ontwikkelingen op school. Regelmatig vraagt de schoolleiding de ouderraad om advies over allerlei onderwerpen, zoals onderwijs en onderwijsactiviteiten.

Ouders uit verschillende klassen zijn lid van de ouderraad. De ouderraad is altijd op zoek naar ouders die zich in willen zetten voor de school en een bijdrage willen leveren aan medezeggenschap. Wilt u meer weten over de ouderraad? U kunt altijd contact opnemen via ouderraadaloysius@atscholen.nl