toelatingscriteria St. Aloysius College
 

Toelatingscriteria

Opmerking vooraf: Wij loten nooit…..! Elke leerling met het juiste advies is plaatsbaar.

Het aannamebeleid van het St. Aloysius College;

  • Het advies van de basisschool is maatgevend/ leidend.
  • De directeur van de basisschool ondertekent het advies van de leerkracht van groep 8

Voor plaatsing op het ALC ( St Aloysius College) geldt:

1.    Alle leerlingen met een TL advies (= de MAVO) zijn toelaatbaar/ plaatsbaar.

2.    Alle leerlingen met HAVO advies zijn toelaatbaar. De eindexamens met de profielen Economie &         Maatschappij (E&M) en Cultuur & Maatschappij (C&M) worden op het ALC afgenomen.

3.    Alle leerlingen met een MAVO / HAVO advies zijn toelaatbaar: in overleg en op advies van de   leerkracht wordt bepaald óf de leerling in de MAVO groep start óf in de HAVO groep óf in onze MAVO/   HAVO brugklas​

4.    Voor 1 april is alles duidelijk, wij kunnen alle leerlingen plaatsen met één van de bovenstaande   adviezen