toelatingscriteria St. Aloysius College
 

Toelatingscriteria

​​Aannamebeleid van het St. Aloysius College;

  • Het advies van de basisschool is maatgevend/ leidend.

  • De directeur van de basisschool ondertekent het advies van de leerkracht van groep 8

  • Voor plaatsing op het ALC ( St Aloysius College) geldt:

  1. Alle leerlingen met TL advies (MAVO) zijn plaatsbaar

  2. Alle leerlingen met HAVO advies zijn toelaatbaar (Eindexamen met profiel Economie & Maatschappij of na 3 jaar de overstap naar 4 HAVO op het ATC)

  3. Alle leerlingen met een M/H advies zijn toelaatbaar: in overleg en op advies van de leerkracht wordt bepaald of de leerling in de MAVO groep start of in de HAVO groep.

  4. Voor 1 april is alles duidelijk, wij kunnen alle leerlingen plaatsen met één van de bovenstaande adviezen.​