Aanmeldingsformulier St. Aloysius College

Aanmeldingsformulier

​​​​​Procedure aanmelding en toelating het St. Aloysius College 

Leerlingen groep 8  

Schooljaar 2020-2021​

Leest u onderstaande informatie a.u.b. zorgvuldig door vóór u het aanmeldi​ngs​formulier invult.

 1. De aanmeldingsperiode voor leerjaar 1 op het ALC start op maandag 2 maart 2020.
  Eerder aanmelden is mogelijk, mits de ouder(s)/verzorger(s) beschikken over het adviesformulier van de basisschool.

 2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouder(s)/verzorger(s). Zij maken gebruik van het (digitale) aanmeldingsf​​ormulier.

 3. Bij het aanmeldingsformulier voegt u een kopie van een geldige ID kaart of kopie van geldig paspoort toe (beide zijden). Tevens kunt u rapportages toevoegen inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn ​op de leerprestaties van uw kind en overige relevante informatie die de basisschool niet kan verstrekken zonder uw toestemming. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft. 

  U kunt deze informatie scannen en mailen naar aloysiuscollege@atscholen.nl​ of opsturen naar Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum

 4. Na het indienen van het aanmeldingsformulier wordt door de ouder(s)/verzorger(s) het originele adviesformulier opgestuurd dat door de directeur van de basisschool is ondertekend.

 5. Per leerling kan slechts één adviesformulier worden verstrekt.

 6. De aanmeldingstermijn is van maandag 2 maart tot en met vrijdag 6 maart 12:00.

 7. Uiterlijk 1 april 2020​ laten wij aan de ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde leerlingen weten of zij toegelaten worden en geplaatst kunnen worden in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.

 8. Na deze datum sturen basisscholen overige informatie digitaal naar ons toe. Het betreft informatie die de schoolloopbaan van uw kind betreft, zoals de LVS-gegevens. De uitslag van de cito eindtoets groep 8 wordt ons eveneens later toegestuurd.

 9. Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neemt u dan ruim vóór 25 februari contact op met Danielle Kramer (d.kramer@atscholen.nl), de afdelingsleider van leerjaar 1.​

 10. Voor vragen over speciale begeleidingsmogelijkheden neemt u contact op met onze zorgcoördinator, mevrouw K. Yigit, via k.yigit@atscholen.nl 

 11. Vanuit de scholen die onderdeel uitmaken van de Alberdingk Thijmscholen (zie ) geldt dat voorrang wordt gegeven aan deze kinderen bij een toereikend advies. 

Toelatingscriteria

​Aannamebeleid van het St. Aloysius College;

 • Het advies van de basisschool is maatgevend/ leidend.

 • De directeur van de basisschool ondertekent het advies van de leerkracht van groep 8

 • Voor plaatsing op het ALC ( St Aloysius College) geldt:

 1. ​​Alle leerlingen met TL advies (MAVO) zijn plaatsbaar

 2. Alle leerlingen met HAVO advies zijn toelaatbaar

 3. Alle leerlingen met een M/H advies zijn toelaatbaar: in overleg en op advies van de leerkracht wordt bepaald of de leerling in de MAVO groep start, in de HAVO groep of in de MAVO/HAVO groep.

 4. ​​​​Voor 1 april is alles duidelijk, wij kunnen alle leerlingen plaatsen met één van de bovenstaande adviezen.​​